HILDEBRAND2018-12-21T15:11:42+01:00
Hildebrand

Ledande inom området för extraherande av damm,
elektrostatisk laddning och urladdning

Våra medarbetare arbetar samarbetat och nära med dig, kompetent och flitigt genom hela projektet. Vi garanterar precision och kvalitetsproduktion på högsta nivå.
Med våra system sänks produktionskostnaderna och dina marginaler förbättras.

Hildebrand Technology ägs av Gema Switzerland GmbH

PRODUKTER

BORTTAGNING AV DAMM

ELEKTROSTATISK URLADDNING

ELEKTROSTATISK LADDNING

ELEKTROSTATISK FÄLTMÄTARE

Läs mer…
läs mer…
läs mer…
kontakta oss för offert

Utvecklar framtiden

Vi är kreativa och innovativa. Våra innovationer formar marknaderna men vi formas inte av innovation. Vi utvecklar produkter med fokus på våra kunder. Med tjugofem års erfarenhet och gediget företagande ger vi våra kunder säkerhet i framtiden.