AFS - CLOEREN - DOTECO - EREMA - HILDEBRAND - WEIMA - TEMAC - PIERRET

EPM AB fokuserar på filmblåsning och extrudering av film och profil samt återvinning.

Vi levererar allt från kompletta linjer till komponenter såsom kylringar, kylutrustning, kalibreringskorgar, breddkontroller, avdrag, upprullare och gravimetiska materialblandare samt tillbehör och förbrukningsartiklar.